بدمست

گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای

بدمست

گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای

شب قدر و شب قبر

چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴ ب.ظ


شب قدر است وصل او، شب قبر است هجر او


شب قبر از شب قدرش،  کرامات و مدد بیند


امامنا مولانا

۹۶/۰۳/۲۴
بدمست .