بدمست

گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای

بدمست

گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای

تمنا

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۹:۱۶ ق.ظ

عمر زاهد به سر آمد به تمنای بهشت  

      نشد آگاه که در ترک تمناست بهشت

صائب تبریزی