بدمست

گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای

بدمست

گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای

Respect

پنجشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۵، ۰۸:۵۹ ب.ظ

رفیق "احترام" خریدنی نیست، به دست آوردنیه!

اون چیزی که بخاطر مقام و منصبت داری، 

به خاطر پولت داری، 

به خاطر شهرتت داری،

بخاطر هرچیزی، هر واسطه ای داریش، 

اسمش "احترام" نیست!

"احترام" به چیزی به عنوان واسطه احتیاج نداره!

۹۵/۱۰/۱۶
بدمست .